Estonian restoration association

RESTORATION ASSOCIATION (registered association) founding members

Toomas Aasmaa, Ivar Ehin, Tarmo Elvisto,Vahur Kõrbe, Evar Riitsaar, Henno Sarv, Vello Trell, Indrek Värv, Tõnu Vainküla, Vallo Varik, Rein Metsniin.

 

RESTORATION ASSICIATION members listed in their field of operation 

Window and door restoration 

 

Andres Ristal    50 86 831      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indrek Värv      52 55 123      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivar Ehin           50 40 892      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(copies of old windows and doors)

Olesja Jatsuk    55 988 599    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (only door restoration)

Vahur Kõrbe     55 84 953      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (only door restoration)
Vello Trell         52 81 525      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Decorative wall paintings

 

Evar Riitsaar      51 17 361    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (fresco, wood shrinking)

Olesja Jatsuk     55 988 599  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Building restoration 

 

Ivar Ehin            50 40 892      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vallo Varik         50 91 044      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stonewall restoration

 

Ivar Ehin             50 40 892     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rein Metsniin     53 462 802

43 58 986

 

Plastering

 

Ivar Ehin             50 40 892     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kermo Jürmann  56 665 425   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marko Kikas         56 600 811  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taavi Leis           52 83 680     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanel Tubin        50 67 432     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Painting, traditional colors 


Ivar Ehin             50 40 892     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karin Kirtsi          53 479 203   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gmail.com

Olesja Jatsuk      55 988 599   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Clay buildings 

 

Marko Kikas         56 600 811  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Furniture restoration 

 

Tõnu Vainküla    55 28 868      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viljo Naarits       55 526 750    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tin roofs

 

Kalle Kolde        55 26 661     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (consultation and follow-up)

 

Wood (timber) construction restoration


Henno Sarv       51 12 511     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivar Ehin           50 40 892       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rein Metsniin   53 462 802

43 58 986

Vello Trell         52 81 525     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vallo Varik        50 91 044      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Floor renovation (wood work)

 

Andres Ristal      50 86 831     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vahur Kõrbe       55 84 953     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vello Trell          52 81 525      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stone work restoration

 

Indrek Värv      52 55 123       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rein Metsniin   53 462 802    (repair stone constructions)

43 58 986

 

Restoration architects 

 

Henno Adrikorn 55668653      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inara Tõugjas     53431071     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (decoration)

Urmas Arike       5234629        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Carpenter work

 

Andres Ristal     50 86 831     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivar Ehin            50 40 892     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vahur Kõrbe      55 84 953     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Traditional replica techniques (including marbling)

 

Evar Riitsaar      51 17 361      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Olesja Jatsuk     55 988 599    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stair restoration


Andres Ristal     50 86 831       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henno Sarv        51 12 511      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

------------------------------------------------------------------------------------

RESTAUREERIJATE ÜHENDUS (RÜ)

Restaureerijate Ühendus, edaspidi RÜ on Säästva renoveerimise infokeskuse, SRIK-i, juures tegutsev vabatahtlik ühendus, mis koondab erinevate valdkondade restauraatoreid, kes tegutsevad vanade hoonete ja nende interjööri ja sisustuse restaureerimise valdkonnas. Oma töös lähtutakse headest restaureerimise põhimõtetest ja tavadest. Oma tegevusega aidatakse kaasa traditsiooniliste tehnoloogiate, materjalide ja töövõtete väärtustamisele ja elushoidmisele, järelkasvu koolitamisele.

Selleks ühenduse liikmed eraldi ja koos järgivad restaureerimise seisukohalt õigeid põhimõtteid ja tavasid,

* kaitsevad ühenduse head mainet ja väärikust,
* aitavad kaasa vajaliku restaureerimisalase info levitamisele ja selle kättesaadavamaks muutmisele;
* koguvad ja vahetavad infot enesetäienduse võimaluste kohta;
* levitatakse oma kogemusi; aidatakse kaasa vahendite kogumisele restaureerimise ja ühenduse tegevuse tarvis.

RÜ liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse soovitusel üldkogu otsusega, sooviavalduse põhjal.

Liikmekandidaat peab olema vähemalt ühes restaureerimise valdkonnas kompetentne, mille tõestuseks peaks olema ette näidata, nimetada tehtud töid ja tunnistama häid restaureerimise tavasid ja ühingu põhimõtteid.

Üldkogu kutsutakse kokku min. kord aastas.

Vastavalt juhatuse ettepanekule võidakse üldkogu otsusega välja arvata liikmed, kes ei ole ilma selge ja arusaadava põhjuseta osalenud ühenduse tegevuses rohkem kui aasta jooksul või on oma tegevuse või tegevustusega kahjustanud oluliselt ühenduse mainet.

Ühenduse liikmel on õigus apelleerida ühenduse poole abi ja nõu saamiseks oma erialase tegevuse ja kõige sellega seonduva asjus.

SRIK cooperation contacts: Natural material experts

A list of experts who are involved in ProNatMat project and in SRIK as consultants and tutors.

Updated 1.3.2010 

Name

Occupation

Field

Priit Penu

expert

Traditional lime production

Henno Adrikorn

architect

restoration, sustainable renovation

Rene Valner

architect

straw constuction

Indrek Värv

restorer

old building components (windows and doors)

Vallo Varik

restorer

wood and log buildings

Kalle Kase

restorer

recycling old materials

Kadri Kallaste

restorer

old historical wallpapers, paper materials

Juhan Teppart

consultant

paper plastering, natural colors, recycling

Kermo Jürmann

consultant

lime plastering, lime as construction material

Madli Väli

ceramist

clay as sculpting and burning material

Marko Kikas

specialist

local clay plastering, clay as building material

Jüri Kuusmann

specialist

natural colors, lime plastering

Virve Kiil

expert; consultant

 

glass, natural colors, recycling

Peeter Puna

expert, lector

eco construction, permaculture, recycling


List will be supplemented during the project. 

SRIK cooperation contacts: Natural material experts

A list of experts who are involved in ProNatMat project and in SRIK as consultants and tutors.

Updated 1.3.2010 

Name

Occupation

Field

Priit Penu

expert

Traditional lime production

Henno Adrikorn

architect

restoration, sustainable renovation

Rene Valner

architect

straw constuction

Indrek Värv

restorer

old building components (windows and doors)

Vallo Varik

restorer

wood and log buildings

Kalle Kase

restorer

recycling old materials

Kadri Kallaste

restorer

old historical wallpapers, paper materials

Juhan Teppart

consultant

paper plastering, natural colors, recycling

Kermo Jürmann

consultant

lime plastering, lime as construction material

Madli Väli

ceramist

clay as sculpting and burning material

Marko Kikas

specialist

local clay plastering, clay as building material

Jüri Kuusmann

specialist

natural colors, lime plastering

Virve Kiil

expert; consultant

 

glass, natural colors, recycling

Peeter Puna

expert, lector

eco construction, permaculture, recycling


List will be supplemented during the project. 

Links to craftspeople databases in Finland and Estonia

You can find what is probably the largest database of craftspeople and  organisations in Estonia at the website of The Folk Culture Development and Training Centre.

The Folk Culture Development and Training Centre is a national organisation under the Ministry of Culture.

The main responsibilities of the Folk Culture Centre are:

1. Participation in the process of development and operation of the cultural policy at regional, national and international level;
2. Contribution to the survival and evolution of the folk culture;
3. Appreciation of intangible heritage;
4. Carrying out professional training courses for adults in the area of folk culture.

At the core of the Folk Culture Development and Training Centre is its staff in the following divisions: Development and Education Department, Intangible Heritage Department, Folk Culture Department and Administration. See more here.

 

You can find the database (in Estonian only) here:

 

Info on the database in English can also be obtained by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Piggin-master from Avinurme.

Piggin-master in Avinurme. Photo by Madis Rennu. Fieldworks 2009.