Tausta

ProNatMat projektin taustaa

IMG_0076Turun ammatikorkeakoulu ja Säästävän korjausrakentamisen infokeskus SRIK olivat tahoillaan tehneet selvityksiä luonnonmateriaali-ja restaurointohankkeissaan.

Tulokset osoittivat, että luonnonmateriali- ja restaurointiosaamisen edistäminen olisi tarpeellista. Alalla toimijat ovat kiinnostuneita kouluttamaan itseään sekä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan.

Kun rahoitusohjelma Central Baltic Interreg IV Programme 2007-2012 avautui, Turun ammattikorkeakoulu keräsi partnerit Suomesta ja Virosta toteuttaakseen yhteisen ihankkeen luonnonmateriaali-osaamisen edistämiseksi.

Tällä hetkellä luonnonmateriaaleja tuodaan paljon kaukomailta, vaikka niitä voitaisiin korvata vastaavilla paikallisilla materiaaleilla. Näyttääkin tarpeelliselta kasvattaa paikallisten materiaalien käyttöä, koska ne ovat paitsi ekologisia ja uusiutuvia, mutta myös esteettiseti kauniita. Huonossa taloudellisessa tilanteessa paikalliset luonnonmateriaalit tukevat työllistymistä ja rohkaisevat ihmisiä tekemään itse omilla käsillään.

Luonnonmateriaali- ja perinteisten työmenetelmien osaaminen on samalla sekä katoavaa kansanperinnettä että innovatiivista tulevaisuutta, joka pitää siirtää seuraaville sukupolville.

Suomessa ja Virossa luonnonmateriaaliosaamisella on vahvat perinteet, mutta erilaisesta taustasta ja historiasta johtuen työmenetelmissä on eroja, mikä luo hedelmällisen pohjan yhteistyölle luonnonmateriaalihankkeessa.