Different visual materials collected by project researchers

 

 

IMG_1950-1024

 

Craftmaster Aare Rätsep by Karuskose workshop.

 

Photo by Madis Rennu

 

Näitus Põltsamaal

Translation in progress

14.01.2010 -17.02.2010 Interreg IV A projekti ProNatMat raames toimus näitus „Vana on Uus“.

Näituse kontseptsiooni ja teostuse eest vastutas Ave Timberg, projekti „ProNatMat“ SRIKi koordinaator. Näituse ülesehituse ja paigaldamise teostasid Ave Timberg ja Kalle Kase.

Näitus toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses, Kesk-Eestis Põltsamaal.

Näituse käigus tutvustati looduslikke materjale ning uste ja akende restaureerimist, et tunnustada ja edendada looduslike ja traditsiooniliste materjalide kasutamist ja säästlikku renoveerimist.

Näitusel kasutati Kamaris, Põltsamaa vallas läbiviidud Eesti Töötukassa tööharjutuse projekti käigus korrastatud ja taaskasutatud ehitusdetaile. Näituse korraldamisega aitasime ühtlasi enendada pikaajaliste töötute tööpraktika käigus omandatud teadmiste praktilist kasutamist. Lisatud olgu veel, et näituse eksponaatidest sai autorite „CV“ edasistel tööotsingutel.

Põhjus, miks näitus toimus Põltsamaal:

  1. et innustada sarnases olukorras olevaid inimesi tänu „omainimeste“ heale kogemusele tegutsema ja edendada käsitööd;
  2. et tutvustada läbi „omainimeste“ kohalikule elanikkonnale looduslike materjalide kasulikkust, kättesaadavust ning keskkonnasäästlikku mõtteviisi.

Üritus jõudis ka meediasse: 15.01.2010 pidulikul avamisel osales kohalik ajakirjandus, hiljem leidis see kajastamist riikliku raadioringhäälingu saadetes raadios ja televisioonis.

Näitus täitis oma missiooni, kuna külastatavus on rohke (samal ajavahemikul toimus hoones mitmeid suuremaid, ka rahvusvahelisi avalikke üritusi) ja läbi külastajate leidsime uusi, teemale kasulikke kontakte.

Samuti said näituse teemast innustust kohalikud koolid, kus tänaseks päevaks on alustatud laste tööõpetuse tundide käigus kergemate restaureerimisvõtete ja looduslike värvide valmistamise ja kasutamise õpetamist.

 

Ave Timberg,

projekti koordineerija