Taustad

ProNatMat projekti taustadest

IMG_0076

Turu Rakenduskõrgkool (TUAS) ja Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK) on pikemat aega tegelenud looduslike ehitus- ja käsitöömaterjalide kasutamise alaste baasuuringutega.

Selle töö tulemusel on tekkinud vastava info kogumisest ja levitamisest huvitatud erialavõrgustik, milles leidub aktiivseid osalejaid väga erinevatelt elualadelt.

Kui Euroopa Liit avas projektitaotluste vastuvõtu Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi (2007-2012), algatas TUAS käesoleva ühisprojekti, et liita loodusmaterjalide alast oskusteavet propageerivaid kõrgkoole ja teabeleviasutusi nii Soomes kui ka Eestis.

On argine fakt, et enamik tänapäevases ehituses ja käsitöös kasutatavaid looduslikke materjale on imporditud kaugetelt maadelt, kuigi sisuliselt samaväärsete omadustega tooraine on kättesaadav ka meie vahetus ümbruses. Äärmiselt mõistlik oleks kohalikke materjale enam kasutada, sest nad on mitte ainult ökoloogilised ja taastuvad, vaid ka esteetilised. Sellesuunalist tegevust võiks soodustada ka kehvapoolne majanduslik foon - praktiliselt olematu hinnaga kättesaadava tooraine töötlemine ja kasutamine toetaks ka kaugemate maapiirkondade tööhõivet.

Looduslike materjalide alane oskusteave on oluline osa kultuuripärandist. Soomes ja Eestis on vastav sotsiaalne teadmus täiesti olemas ning ka selle rakendamisel pikaajalised traditsioonid.

Kokkuvõtteks pole kahtlust - loodusmaterjalide alase oskusteabe arendamise alase ühistegevuse jätkamisel on mitmetasandilised rakenduslikud perspektiivid.