Projekti

ProNatMat - Promoting Natural Material Know-how

Luonnonmateriaalisaamisen edistäminen Suomessa ja Virossa

Central Baltic Interreg IVA, Etelä-Suomi – Viro yhteistyöhanke 1.9.2009 – 31.8.2012

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke edistää, lisää ja vahvistaa paikallisten luonnonmateriaalien käyttöä ja tietotaitoa Suomessa ja Virossa sekä tiedon, tutkimuksen ja osaamisen vaihtoa maiden välillä.

Hankkeessa etsitään paikallisista luonnonmateriaaleista raaka-aineita, kehitetään uusia tapoja käyttää niitä ja tarjotaan ekologisempia ja terveellisempiä vaihtoehtoja korvaaman tuontia kaukomaista. Materiaalien keruu ja tuotteiden valmistus lähellä käyttäjiä, ostajia ja asiakkaita parantaa alueen työllisyyttä ja vähentää ympäristökuormitusta.

Hanke kokoaa olemassa olevaa tietoa sekä hankkeessa syntyvät uudet ratkaisut eri materiaaleista ja niiden käytöstä yhteiseen tietopankkiin.. Luonnonmateriaalien käyttö on myös osa yhteistä kulttuuriperintöämme. Hankkeessa esitellään ja dokumentoidaan perinteisiä ja nykyaikaisia luonnonmateriaalien käsittelytapoja, kehitetään uusia innovatiivisia menetelmiä sekä edistetään tuotekehittelyä. Toiminta luo pysyvän ja aktiivisen yhteistyöverkon luonnonmateriaaliosaajien välille Suomessa ja Virossa.

Hanke järjestää työpajoja, kursseja ja muita tapahtumia, joissa jaetaan tietoa ja lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia toimia oman hyvinvoinnin ja elinympäristön hyväksi.

Lue lisää

 

Promotion Natural Materials-Know

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke edistää, lisää ja

 

vahvistaa paikallisten luonnonmateriaalien käyttöä ja tietotaitoa

Suomessa ja Virossa sekä tiedon, tutkimuksen ja osaamisen vaihtoa

maiden välillä.

Hankkeessa etsitään paikallisista luonnonmateriaaleista raaka-aineita,

kehitetään uusia tapoja käyttää niitä ja tarjotaan ekologisempia ja

terveellisempiä vaihtoehtoja korvaaman tuontia kaukomaista.

Materiaalien keruu ja tuotteiden valmistus lähellä käyttäjiä, ostajia ja

asiakkaita parantaa alueen työllisyyttä ja vähentää

ympäristökuormitusta.

Hanke kokoaa olemassa olevaa tietoa sekä hankkeessa syntyvät uudet

ratkaisut eri materiaaleista ja niiden käytöstä yhteiseen tietopankkiin..

Luonnonmateriaalien käyttö on myös osa yhteistä kulttuuriperintöämme.

Hankkeessa esitellään ja dokumentoidaan perinteisiä ja nykyaikaisia

luonnonmateriaalien käsittelytapoja, kehitetään uusia innovatiivisia

menetelmiä sekä edistetään tuotekehittelyä. Toiminta luo pysyvän ja

aktiivisen yhteistyöverkon luonnonmateriaaliosaajien välille Suomessa

ja Virossa.

Hanke järjestää työpajoja, kursseja ja muita tapahtumia, joissa jaetaan

tietoa ja lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia toimia oman

hyvinvoinnin ja elinympäristön hyväksi.

Promotion Natural Materials-Know

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke edistää, lisää ja

 

vahvistaa paikallisten luonnonmateriaalien käyttöä ja tietotaitoa

Suomessa ja Virossa sekä tiedon, tutkimuksen ja osaamisen vaihtoa

maiden välillä.

Hankkeessa etsitään paikallisista luonnonmateriaaleista raaka-aineita,

kehitetään uusia tapoja käyttää niitä ja tarjotaan ekologisempia ja

terveellisempiä vaihtoehtoja korvaaman tuontia kaukomaista.

Materiaalien keruu ja tuotteiden valmistus lähellä käyttäjiä, ostajia ja

asiakkaita parantaa alueen työllisyyttä ja vähentää

ympäristökuormitusta.

Hanke kokoaa olemassa olevaa tietoa sekä hankkeessa syntyvät uudet

ratkaisut eri materiaaleista ja niiden käytöstä yhteiseen tietopankkiin..

Luonnonmateriaalien käyttö on myös osa yhteistä kulttuuriperintöämme.

Hankkeessa esitellään ja dokumentoidaan perinteisiä ja nykyaikaisia

luonnonmateriaalien käsittelytapoja, kehitetään uusia innovatiivisia

menetelmiä sekä edistetään tuotekehittelyä. Toiminta luo pysyvän ja

aktiivisen yhteistyöverkon luonnonmateriaaliosaajien välille Suomessa

ja Virossa.

Hanke järjestää työpajoja, kursseja ja muita tapahtumia, joissa jaetaan

tietoa ja lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia toimia oman

hyvinvoinnin ja elinympäristön hyväksi.