Projekt

ProNatMat - Promoting Natural Material Know-how

Looduslike materjalide oskusteabe toetamine Lõuna-Soomes ja Eestis

ProNatMat on kolm aastat kestev projekt, mis edendab, laiendab ja parandab kohalike looduslike materjalide kasutamist ja sellealast oskusteavet Soomes ja Eestis ning korraldab teabe ja oskuste vahetust kahe riigi vahel. Tegevust koordineerib Turu kutsekõrgkool.

Projekti käigus leitakse kohalikust looduslikust materjalist tooraineid, arendatakse välja uusi viise nende kasutuseks ja pakutakse ökoloogilisemaid ja tervislikumaid lahendusi mujalt maailmast imporditava tooraine ja selle kasutamise asemel. Materjalide kogumine ja toodete valmistamine nende kasutajale, ostjale ja kliendile võimalikult lähedal parandab piirkonna tööhõivet ning vähendab koormust keskkonnale.

Projekt koondab ühte andmepanka juba olemasoleva teabe ning projekti käigus sündivad uued lahendused erinevate materjalide ja nende kasutuse kohta. Looduslikud materjalid on osa meie ühisest kultuuripärandist.

Projektis käigus esitletakse ja dokumenteeritakse traditsioonilisi ja kaasaegseid looduslike materjalide kasutusviise, arendatakse välja uusi innovaatilisi meetodeid ning aidatakse kaasa tootearendusele. Tegevus loob jätkuva ja aktiivse koostöövõrgustiku looduslike materjalide oskusteabe vallas Soome ja Eesti vahel.

Projekti raames korraldatakse töötubasid, kursuseid ja teisi üritusi, kus jagatakse infot ja pakutakse välja võimalusi kodanikualgatuslikuks tegevuseks heaolu ja elukeskkonna parandamisel.

Vaata lisa